Čeština (Česká republika)
EUROPARC Czech Republic
E-mail Print PDF
EUROPARC Czech Republic is an association of the administrations of large-scale protected areas in the Czech Republic and other organisations which are involved in nature protection. EUROPARC C.R. is also involved in the Pan-European activities of the EUROPARC Federation.

Krkonoše National Park became the first Czech member of the EUROPARC Federation in 1990. The National Section – EUROPARC Czech Republic was established in 2000 as the seventh national section (Germany, Italy, Spain, Atlantic Islands, Baltic States, France, Czech Republic). The Czech Section currently has seven members – the administrations of all four national parks (Krkonoše, Šumava, České Švýcarsko, Podyjí), the Agency for Nature Protection and Landscape Conservation of the Czech Republic, The Faculty of Natural Sciences at the Palacký University in Olomouc and Dr. Jan Štursa as individual. The activities of the Czech Section are supervised by the EUROPARC Czech Republic Council, which has six members and meets once a year. The Czech Section also holds an annual general meeting.

The main activities of the EUROPARC Czech Section include organising thematic meetings for employees of its member organisations, promoting and fulfilling the mission and ideas of the EUROPARC Federation, work with young people, integrating into European nature conservation, building transboundary protected areas etc. The members of the Czech Section take part in many seminars, conferences and workshops all over Europe every year, including the annual conference and EUROPARC Council meetings. The EUROPARC Federation presents its activities to the general public during the annual celebration of the European Day of Parks, which is always held on 24th May or on the weekend closest to that date. This is an opportunity for all large-scale protected areas to prepare and offer a wide range of attractive events for the general public – excursions, guided walks, open days, exhibitions, concerts, competitions, opening new trails and visitors’ centres etc.

The EUROPARC Czech Republic Section, together with the Ministry of the Environment were the holders of an important project called “PHARE CZ: Implementation of the Czech Republic into the Natura 2000 network”, which began in 4 national parks and 11 protected landscape areas in March, 2004. The aim of the project was to provide the technical and Working background in the Czech protected areas, in order to permit the successful implementation of the Natura 2000 network, to inform the public and visitors to these protected areas about the European system of nature protection and last but not least, to strengthen transboundary co-operation in fulfilling the European directives which apply to the Natura 2000 network.

The Czech Section of EUROPARC is also involved in one of the federation’s fundamental programmes – The Junior Ranger Programme. So far, Krkonoše NP and Šumava NP have grasped this initiative and have formed groups of young rangers, and also send children to take part in international seminars and camps for Junior Rangers which are organised by the EUROPARC Federation. These children may meet and get to know similarly enthusiastic kids from other European countries, visit other protected areas, share experiences from their work and be proud of their successes in nature conservation. Work with young people is much valued and well supported by the EUROPARC Federation.

Between 2006 and 2007, the Czech Section concentrated on organising the annual, international, professional conference of the EUROPARC Federation, together with the annual plenary meeting of all member organisations, which was held in September 2007 in Czech Republic. This important Pan-European event in nature conservation involved a three-day meeting of European experts with plenary lectures, professional excursions, thematic workshops, as well as social and cultural events. This unique event was prepared by a national organising committee, which included representatives from all of the member organisations of the Czech Section.


Members of EUROPARC Czech Republic:


Krkonoše National Park

(contact: Jan Materna, Ph.D., email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , phone nr.: +420 499 456 726)

Šumava National Park and Protected Landscape Area

(contact: Michal Valenta, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , phone nr.: +420 388 450 220)

Podyjí National Park

(contact: Tomáš Rothröckl, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , phone nr.: +420 515 282 242)

České Švýcarsko National Park

(contact: Handrij Härtel, Ph.D. email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , phone nr.: +420 737 276 873)

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic

(contact: Jan Flašar, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , phone nr.: +420 380 301 032)

Faculty of Science of the Palacký University in Olomouc, Department of Ecology & Environmental Sciences

(contact: Vlastimil Kostkan, Ph.D., email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , phone nr.: 585 634 564)

Jan Štursa, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
E-mail Print PDF

KOORDINÁTOR EUROPARC ČR

Koordinátorem EUROPARC ČR se od 1. 4. 2014 stal pan Michael Hošek, který se stal k 1. dubnu také zaměstnancem Správy KRNAP na částečný úvazek.

Kontakty: 724 918 198, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it nebo This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tisková zpráva: Jak je to s kategoriemi chráněných území ve světě a u nás?

V české veřejné debatě o ochraně přírody se někdy, především v souvislosti s našimi národními parky, objevuje často téma celosvětové kategorizace chráněných území podle metodiky Světového svazu ochrany přírody (IUCN). Česká sekce Federace EUROPARC proto nechala do češtiny přeložit aktuální metodiku IUCN, která ukazuje, jak ke kategorizaci přistupovat a co od ní očekávat.

„V novinách se nezřídka dočtete o sporech, jestli národní park v kategorii V můžeme vůbec nazývat národním parkem nebo jestli náhodou přeřazením z nějaké kategorie do jiné jinému národnímu parku IUCN nesebere nějaký status a podobně,“ říká prezident EUROPARC ČR [1], náměstek ředitele Správy Krkonošského národního parku Jakub Kašpar. „Proto se členové EUROPARC ČR dohodli a společně zajistili překlad aktuální metodiky do češtiny,“ vysvětluje Kašpar.

Překladu se ujal RNDr. Petr Roth, uznávaný odborník na mezinárodní ochranu přírody a zároveň vynikající angličtinář. Překlad publikace je dnes každému zájemci zdarma k dispozici na webových stránkách asociace EUROPARC ČR na adrese www.europarc.cz [2].

Zájemcům o stručné přiblížení obsahu metodiky IUCN doporučujeme článek Michaela Hoška pro časopis Ochrana přírody, který je k dispozici zdarma v plné verzi na webové stránce časopisu www.casopis.ochranaprirody.cz [3].

Kontakt:

Mgr. Jakub Kašpar, prezident EUROPARC ČR, tel.: 724 175 927, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Jiřina Reguliová, tajemnice EUROPARC ČR, tel.: 499 456 311, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.facebook.com/europarccr

Poznámky:

[1] EUROPARC ČR je volným sdružením českých členů The EUROPARC Federation (www.europarc.org), největší evropské asociace chráněných území, kde tvoří zároveň jednu z regionálních sekcí. Členy EUROPARC ČR jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (a jejím prostřednictvím i všechny chráněné krajinné oblasti ČR), Krkonošský národní park, Národní park České Švýcarsko, Národní park Podyjí, Národní park Šumava, Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a RNDr. Jan Štursa.

[2] Přímý odkaz na publikaci: http://www.forumochranyprirody.cz/sites/default/files/zahranicni-inspirace/iucn_guidelines_final_cz.pdf

[3] Přímý odkaz na článek: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Vyzkum-a-dokumentace/kdy-je-narodni-park-narodnim-parkem.html

Navštivte také nově založenou stránku EUROPARC ČR na Facebooku!

Příručka IUCN ke kategorizaci chráněných území nyní v češtině

Jednou z úspěšných aktivit české sekce EUROPARC v roce 2012 bylo zajištění překladu příručky zaměřené na kategorizaci chráněných území na základě jejich managementu Guidelines for Applying Protected Area Management Categories (Dudley, 2008). Příručku vydala Mezinárodní unie ochrany přírody IUCN (International Union for Conservation of Nature) a české sekci EUROPARC schválila licenci na její oficiální překlad do českého jazyka pod názvem Zásady pro používání managementových kategorií chráněných území (ke stažení zde).

Téma je zajímavé především z pohledu mezinárodního srovnání různých typů chráněných území a pojetí jejich správy a strategických cílů jejich ochrany. Čtěte více:

Kdy je národní park národním parkem? (M. Hošek) - Časopis Ochrana přírody

Národní parky ve světě (F. Pelc, J. Plesník) - Časopis Ochrana přírody

Fórum ochrany přírody

Zásady pro kategorizaci chráněných území na základě managementu (Edice Planeta, MŽP 2000) - starší verze příručky v ČJ

Konference EUROPARC 2013 tentokrát v Maďarsku: 9.-13. října 2013

EUROPARC Conference Promo Photo

Výroční setkání Federace EUROPARC hostí v tomto roce maďarský národní park Hortobágy National Park. Téma letošní konference je "40 years working for Nature" a bude spojena s oslavou 40. výročí založení Federace EUROPARC v roce 1973. Zvláštní pozornost bude věnována tématu integrované péče o chráněná území.

Registrovat se můžete na stránkách: http://www.europarc2013.eu/

Podívejte se také na stránky Federace EUROPARC.

 

Member Login

Hit Counter


Today:4
This month:449
This year:2746
Total:36462
Since:21.01.2010

BIODIVERZITA_banner_fin